Általános iskolás gyermekek iskolai étkeztetésének biztosítása azon családok általános iskolás gyermekei számára, akik kimaradnak az állami, szociális háló nyújtotta támogatásból, de élethelyzetük nem sokban különbözik a segélyből élőkétől.

A Finnországban 1938 óta működő állami támogatás mintáját követve 2014-ben indítottuk el új családtámogatási programunkat.

A programon keresztül Pécsett azok a várandós kismamák részesülhetnek babadoboz adományban, akik első gyermeküket várják és igazoltan várandós időszakuk 28. hetét betöltötték.
A támogatás megítélésében döntési szempont a szociális rászorultság.  A babadoboz az újszülött gyermek ápolásához és gondozásához szükséges első babakelengyét tartalmazza.

Az újra alapítás óta számos válság helyzetben lévő családot támogattunk. A szívszorító krízis helyzetekre fájó szívvel gondolunk vissza, így csak néhányat említünk példaként állítva, hogy nap mint nap tudjunk örülni családunk egészségének és biztos megélhetésének.

1998-ban Vándor Díjat alapítottunk a kiemelkedő képességű, tehetséges, szociális helyzetüknél fogva társadalmi támogatásra szoruló középiskolás ifjak támogatására a PMJV Kulturális Közalapítvány pályázati támogatásából.

 

2011 augusztusában nemcsak a város, az ország is ránk figyelt. A Nemzet Kenyere Ünnep megalapításával a magyar gazdák által felajánlott búzát megőrölték, majd a maradék lisztből sütött kis cipókat Dr. Páva Zsolt polgármester úr és Dr. Korinek László jogász professzor úr javaslatára és kezdeményezésére a „…nekem nincs ebédem…” program javára a Pécsi Jótékony Nőegylet tagjai kínálták az adakozni vágyó érdeklődők számára.