Elődeink, az 1871-ben alapított első Pécsi Jótékony Nőegylet nyomán Kittkáné Bódi Katalin által 1997. szeptember 3-án baráti közösségként újra alapított egyesületünk legfőbb tevékenysége a társadalmi támogatásra szoruló pécsi és a peremkerületeken élő gyermekek és az önhibájukon kívül válsághelyzetbe jutott családok támogatása az elődök példája nyomán hasonló elvek és célok mentén.

Támogatási programjaink 

  • „…nekem nincs ebédem...” - az általános iskolás kisgyermekek ingyenes iskolai étkeztetésének biztosítása. Támogatási körünkön keresztül azokat a családokat szólítjuk meg, akik kimaradnak az állami, szociális hálóból, de élethelyzetük nem sokban különbözik a segélyből élőkétől. Évente több, mint száz általános iskolás gyermek juthat ingyenes iskolai étkezéshez nőegyleti támogatásból.

  • Válsághelyzetbe került családok egyszeri, anyagi támogatása

  • Tehetséggondozás – kiemelt képességű, szociális támogatásra szoruló diákok támogatása

  • „Babadoboz” program - A Finnországban 1938 óta működő állami támogatás mintáját követve 2014-ben alapítottuk meg új családtámogatási programunkat. A programon keresztül azok a pécsi várandós kismamák részesülhetnek babadoboz adományban, akik első gyermeküket várják és igazoltan várandós időszakuk 28. hetét betöltötték. A babadoboz az újszülött gyermek ápolásához és gondozásához szükséges első babakelengyét tartalmazza.